X-RAY 2D dhe 3D

Home / X-RAY 2D dhe 3D
X-RAY 2D dhe 3D

Klinika jonë është e pajisur me aparaturën më moderne dhe më të re për një diagnostifikim sa më të sakt të gjendjeve të nofullave dhe dhëmbëve si ajo të inçizimeve retroalveolare po ashtu edhe ato 2D si dhe 3D të cilat kryehen përmes Aparatit Sirona Axeos si teknologjia më e fundit në treg.