Stomatologji Restaurative dhe Endodoncion

Home / Stomatologji Restaurative dhe Endodoncion
Stomatologji Restaurative dhe Endodoncion

Në kuadër të këtij shërbimi bëjnë pjesë mbushjet dentare si dhe shërimi i dhëmbëve apo ndryshe trajtimi endodontik i dhëmbit.

Mbushjet dentare janë procedure e zakonshme e cila indikohet kur një dhëmb dëmtohet për shkak të kaviteteve (nga kariesi) ose çështjeve të ngjashme. Mbushjet dentare mund të kenë qenë një përvojë e zakonshme gjatë fëmijërisë.

Shërimi i dhëmbit apo trajtimi endodontik i dhëmbit është procedurë gjatë së cilës dhëmbi me dhimbje trajtohet duke larguar nervin e dëmtuar e kështu edhe dhimbjen së bashku me problemet përcjellëse të cilat i sjell një nerv i vdekur.