Service Category: Shërbimet

Home / Shërbimet
Kirurgji Orale dhe Implantologji
Service

Kirurgji Orale dhe Implantologji

Në këtë shërbim bëjnë pjesë të gjitha intervenimet kirurgjike si nxjerrja e dhëmbit, nxjerrja e dhëmbit të impaktuar, përmirësimi i mishit të dhëmbëve- gingivektomia, ngritja e sinusit si dhe Implantologjia. Cka janë implantet? Një implant dentar është një pajisje e ngjashme me vidë që vepron si bazë që në të të vendoset një dhëmb artificial....